Egyszerű Jövő (Future Simple / Simple Future)

Felépítése: ALANY+WILL+IGE (főnévi igenév alakban, tehát ragok nélkül)
Segédigéje: will (tagadott alakban: won’t)
Használata: Az egyszerű jövő időt egyszeri és rendszeres, szokásos jövő idejű cselekvés vagy állapot kifejezésére használjuk.

I will take you to work, Billy. – Majd én elviszlek dolgozni, Billy.

I will call you at 7.30. – 7.30-kor hívni foglak.

She will come next week. – Jövő héten el fog jönni.

Mary and Steve will divorce. – Mary és Steve el fognak válni.

I will buy bread. – Veszek majd kenyeret.

I will be 32 next month. – Jövő hónapban leszek 32 éves.

John won’t like the idea. – Johnnak nem fog tetszeni az ötlet.

Bruce won’t get up till 11. – Bruce nem fog felkelni 11-ig.

I won’t read this book. – Nem fogom elolvasni ezt a könyvet.

Will you water the flowers? – Meg fogod locsolni a virágokat?

Where will they live? – Hol fognak lakni?

Who will you meet tomorrow? – Kivel fogsz találkozni holnap?

Az igék első szótári alakja (IGE1.) és a főnévi igenév alakja (IGE) között az a különbség, hogy a főnévi igenév nem vesz fel ragot, míg az első alak bizonyos esetekben igen. (Pl: She likes animals.) Ebben az igeidőben az igék nem kapnak végződést.

Tagadó mondatokban a will segédige után egy not tagadószó áll, ezek összevonhatók.

will + not = won’t

Jerry won’t work next week. – Jerry nem fog dolgozni jövő héten.

We won’t be at home at the weekend. – Nem leszünk otthon a hétvégén.

They won’t catch the train. – Nem fogják elérni a vonatot.

 

Kérdő mondatok esetében a will segédige az alany elé kerül.

Will you visit us some time? – Meg fogsz látogatni minket valamikor?

When will the plane take off? – Mikor fog a gép felszállni?

How will they get a ticket? – Hogyan fognak jegyet szerezni?

 

A létige (be) alakja minden számban és személyben: (will) be

Tom will be here soon. – Tom hamarosan itt lesz.

I will be a doctor. – Orvos leszek.

The letter will be on the table. – A levél az asztalon lesz.

Will they be there? – Ott lesznek?

Where will the dinner be? – Hol lesz a vacsora?

Who will be the first? – Ki lesz az első?

I won’t be on time. – Nem leszek pontos.

She won’t be in the building. – Nem lesz az épületben.

 

Az egyszerű jövő időben lehet ugyanazokat az időhatározókat használni, amiket az egyszerű jelenben.

 always – mindig
usually – általában, rendszerint
frequently – rendszeresen
often – gyakran
sometimes – néha
rarely – ritkán
seldom – ritkán
never – soha

every day – minden nap
every week – minden héten
every month – minden hónapban
every year – minden évben
on Mondays – hétfőnként
once a week – egyszer egy héten
twice a year – kétszer egy évben
three times a month – háromszor egy hónapban
four times a day – négyszer egy nap

(on) Sunday – vasárnap
Monday – hétfőn
Tuesday – kedden
Wednesday – szerdán
Thursday – csütörtökön
Friday – pénteken
Saturday – szombaton

(in) January – januárban
February – februárban
March – márciusban
April – áprilisban
May – májusban
June – júniusban
July – júliusban
August – augusztusban
September – szeptemberben
October – októberben
November – novemberben
December – decemberben

in the morning – reggel, délelőtt
in the afternoon – délután
in the evening – este
at night – éjszaka
at noon – délben
at midnight – éjfélkor
at the weekend – hétvégén

in 1990 – 1990-ben

in winter – télen
spring – tavasszal
summer – nyáron
autumn – ősszel

Ezeken kívül még a leggyakoribbak:

tomorrow – holnap
next week – jövő héten
next month – jövő hónapban
next year – jövőre
next March – jövő márciusban
in 3 days – 3 nap múlva
in 5 months – 5 hónap múlva